Những sản phẩm công nghệ gồm phần cứng, phần mềm và dịch vụ web được nhiều người ưa thích, thậm chí được xem là "không có không được".