(ATPvietnam.com) -Trên sàn GDCK TP Hồ Chí Minh, khối ngoại giảm mạnh giao dịch, họ giảm mua còn lượng bán ra không biến động nhiều, khối lượng và giá trị mua ròng vẫn duy trì ở mức cao.

Phiên này khối ngoại thỏa thuận chuyển nhượng nội khối 500.000 cổ phiếu VPL với giá trị là 14,5 tỷ đồng, 50.000 cổ phiếu DHG với giá trị là hơn 6 tỷ đồng. Bán ròng 410.000 cổ phiếu MCV với giá trị là 10,25 tỷ đồng, 75.100 chứng chỉ quỹ VFMVF4 với giá trị là 555,8 triệu đồng Bao gồm cả khối lượng khớp lệnh, trong toàn phiên, khối ngoại mua vào 4.309.300 chứng khoán với giá trị là hơn 199,6 tỷ đồng. Giảm 21,93% về khối lượng và giảm 10,21% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Chiếm tỷ trọng 7,32% giao dịch toàn thị trường. Và bán ra 2.821.190 chứng khoán với giá trị là hơn 100 tỷ đồng. Tăng 0,13% về khối lượng và tăng 5,24% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Chiếm 4,8% giao dịch thị trường. Phiên này, khốí ngoại giảm lượng mua ròng nhưng vẫn mua ròng khá mạnh với gần 1,5 triệu chứng khoán và giá trị mua ròng là hơn 99,6 tỷ đồng. Một số cổ phiếu được NĐTNN mua, bán ròng nhiều nhất trong phiên (khớp lệnh): Mã CK KL mua KL bán Mua ròng Mã CK KL mua KL bán Bán ròng SSI 646,270 62,180 584,090 VSH 1,500 201,030 199,530 SJS 289,260 450 288,810 LCG 3,000 100,000 97,000 REE 219,970 0 219,970 MCV 0 90,000 90,000 KDC 237,430 30,390 207,040 VF1 17,000 100,000 83,000 ITA 208,970 9,670 199,300 TDH 59,000 109,310 50,310 HAG 219,430 21,300 198,130 DPM 123,710 165,890 42,180 KBC 174,560 0 174,560 CII 1,460 40,000 38,540 VCB 85,530 0 85,530 FPT 83,090 121,600 38,510 GMD 99,100 21,320 77,780 VHG 0 30,000 30,000 DIG 80,030 10,000 70,030 PHR 47,000 75,000 28,000 Giao dịch của NĐTNN trên HOSE trong 5 phiên gần nhất: Ngày KL Mua KL Bán Giá trị mua (1.000đ) Giá trị bán (1.000đ) 24/05/10 2,176,250 1,492,570 89,922,303 50,778,391 25/05/10 5,022,432 1,512,910 208,648,957 51,130,984 26/05/10 2,770,490 1,974,650 113,450,506 70,042,184 27/05/10 5,519,770 2,817,540 222,349,144 95,039,132 28/05/10 4,309,300 2,821,190 199,654,458 100,017,855 Tổng 19,798,242 10,618,860 834,025,368 367,008,546 Còn trên sàn Hà Nội, khối ngoại tăng giao dịch. Họ mạnh cả mua và bán tuy nhiên tỷ trọng giao dịch trên thị trường vẫn rất thấp. Cụ thể, họ mua vào 33 mã với tổng khối lượng đạt 474.100 cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 18,4 tỷ đồng.Tăng 97,46% về khối lượng và tăng 147% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Trong khi đó họ bán ra 28 mã với tổng khối lượng đạt 437.900 cổ phiếu, tương đương giá trị đạt gần 14 tỷ đồng. Tăng 414% về khối lượng và tăng 459,6% về giá trị so với phiên giao dịch trước đó. Sự cân bằng trong mua bán trở lại tuy nhiên với giá trị giao dịch vẫn nghiêng về bên mua, kể. Cổ phiếu mua ròng nhiều nhất là VND với 168.600 cổ phiếu, chiều ngược lại, một cổ phiếu chứng khoán khác là KLS lại là mã bán ròng nhiều nhất với 176.700 cổ phiếu. Một số cổ phiếu được NĐTNN mua, bán ròng nhiều nhất trong phiên: Mã CK KL mua KL bán Mua ròng Mã CK KL mua KL bán Bán ròng VND 183,600 15,000 168,600 KLS 3,400 180,100 176,700 SD9 70,000 0 70,000 PVS 2,700 70,000 67,300 EBS 36,900 0 36,900 DBC 0 30,500 30,500 TXM 27,000 0 27,000 CIC 0 13,200 13,200 VCS 16,800 0 16,800 TCS 0 11,600 11,600 Giao dịch cổ phiếu của NĐTNN Trên HNX trong 5 phiên gần nhất: Ngày KLGD (mua) KLGD (bán) Giá trị mua (1.000đ) Giá trị bán (1.000đ) 24/05/10 921,400 227,900 22,608,070 6,790,170 25/05/10 609,200 255,300 17,035,380 7,662,520 26/05/10 188,900 215,800 5,801,510 6,649,370 27/05/10 240,100 85,200 7,455,070 2,491,970 28/05/10 474,100 437,900 18,423,790 13,947,010 Tổng 2,433,700 1,222,100 71,323,820 37,541,040 Các nhà đầu tư quan tâm tới các số liệu thống kê và tính toán liên quan đến cung cầu, chi tiết giao dịch, bình quân lệnh, nhà đầu tư ngoại, lượng tiền đổ vào mỗi cổ phiếu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và các số liệu, chỉ số tài chính định kỳ của các cổ phiếu, có thể đăng ký mua Bản tin chứng khoán cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. ATPVietnam