(HNMO) - Gần 283.000 cổ phần Vietinbank mà nhà đầu tư đã trúng giá trong đợt đấu giá vừa qua nhưng từ chối mua sẽ được đưa ra bán tiếp.