(VnMedia) - Chuỗi sự kiện 10 năm Internet Việt Nam sẽ được các nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn tại Việt Nam bao gồm: Tập đoàn VNPT, Viettel, EVN Telecom, SPT và Netnam đồng tổ chức với sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông.