3 loại thực phẩm trong video dưới đây giúp bạn giảm hoóc-môn gây stress có tên cortisol trong máu và luôn giữ được sự bình tĩnh.

Video: 3 thực phẩm giúp bạn giữ bình tĩnh:

Theo Sống Khỏe