3 ngân hàng lớn Citigroup, Bank of America, JP Morgan Chase & Co tối qua vừa đạt thỏa thuận thành lập nguồn quỹ 80 tỷ USD, nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng tín dụng đang có nguy cơ gây nguy hại nền kinh tế toàn cầu.