(GameK) – Chỉ mới 3 tuổi nhưng Võ Như Phong đã trở thành một cao thủ game offline khiến nhiều người phải nể phục.