Ngày 25.3, khi đội tuyển vật VN do ông Lê Ngọc Minh làm trưởng đoàn (gồm 3 huấn luyện viên và 6 vận động viên) thi đấu tại Hàn Quốc lên máy bay chuẩn bị trở về nước thì phát hiện 3 vận động viên (VĐV): Nguyễn Doãn Dũng (22 tuổi, VĐV vật tự do), Nguyễn Văn Phong (23 tuổi, VĐV vật cổ điển) và Trần Văn Nam (VĐV vật cổ điển) không ra sân bay.