(PL)- Ban tổ chức lễ hội chùa Hương đã công bố kế hoạch tổ chức lễ hội bắt đầu từ 31-1 (6-1 âm lịch). Ban tổ chức đã in 1,4 triệu vé thắng cảnh, bán tại 45 cửa vào khu lễ hội, giá 30 ngàn đồng một khách.