Một nhà khoa học kiến nghị thu hồi giáo trình giảng dạy, sửa lại công thức mà ông cho là sai trong sách cách đây gần... 30 năm. Hiện cuộc tranh cãi về công thức trên vẫn chưa ngã ngũ.