30 thí sinh là người Việt Nam đang sinh sống tại 20 quốc gia trên khắp thế giới đã tham dự hội thi sơ khảo toàn quốc "Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".