36 sinh viên - mọi hoạt động liên quan đến nước từ tắm giặt, vệ sinh đến đánh răng, rửa bát… đều diễn ra trong một nhà vệ sinh. Chuyện tưởng đùa nhưng có thật ở khu nhà A2, A3 ký túc xá ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội.