(VTC News) - Liverpool đã trải qua hơn 1 ngày bị cái bóng MU đè nén ở phía trên BXH. Và đến đêm nay, sau 48 giờ bị mất ngôi, "Lữ đoàn đỏ" sẽ đá thế nào?