(Chinhphu.vn) - Từ ngày 18/3 tới, mức phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) là 4.000 đồng/thẻ và phí đổi thẻ BHYT là 2.000 đồng/thẻ.

Đây là mức phí mới được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) ngày 3/2/2010. Theo quy định mới nêu trên, tuyệt đối không thu phí trong trường hợp đổi lại thẻ do thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc có sai sót về thông tin ghi trên thẻ do cơ quan đơn vị lập danh sách người tham gia bảo hiểm gây ra. Chỉ thu phí khi người sử dụng thẻ BHYT xin cấp lại, cấp đổi trong các trường hợp: tiếp nhận thẻ BHYT từ cơ quan quản lý BHYT mà làm mất, rách, hỏng, nay được đổi lại. Do là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, nên 10% số tiền thu phí cấp, đổi thẻ BHYT sẽ được nộp vào ngân sách nhà nước. 90% số tiền còn lại được cơ quan thu phí trang trải cho việc thẩm định, xác minh và thu phí. Theo quy định, thủ tục đổi và cấp thẻ BHYT mới rất đơn giản. Để được xin cấp thẻ mới, đổi thẻ do sai tên họ, thẻ bị rách, hoặc cần thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu... người dân cần làm đơn có xác nhận của chính quyền địa phương, sau đó chuyển đơn và thẻ BHYT cũ lên BHYT quận, huyện. BHYT quận, huyện có nhiệm vụ chuyển dữ liệu và hồ sơ về phòng cấp sổ thẻ của BHXH thành phố để tiến hành cấp thẻ BHYT mới. Toàn bộ quy trình đổi và cấp lại thẻ BHYT chỉ diễn ra trong thời gian 2-3 ngày. Riêng trường hợp cấp cứu sẽ được cấp thẻ mới ngay trong ngày. Nếu người bệnh nhập viện trùng với thời gian chờ đổi thẻ sẽ được lùi ngày trình thẻ tại các cơ sở y tế để không ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của người dân. Mai Hương (Nguồn: Thông tư số 19/2010/TT-BTC)