Từ năm 2007 đến nay, khu vực TP HCM và vùng giáp ranh xảy 4 vụ chìm tàu đã cướp đi sinh mạng của 47 người.