Theo dự đoán của các chuyên gia công nghiệp, xuất khẩu các sản phẩm thép của Trung Quốc sẽ tăng chậm lại song chất lượng xuất khẩu vẫn tiếp tục tăng.

small_4885.jpg Các chuyên gia đưa ra 4 yếu tố chính hạn chế xuất khẩu thép của các doanh nghiệp nước này, bao gồm: chính sách bồi hoàn thuế xuất khẩu, mẫu thuẫn thương mại, giảm thoát khí thải khí độc hại và tiết kiệm năng lượng và thu hẹp khoảng cách giữa giá nội địa và giá quốc tế. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, trong tháng 9 vừa qua, xuất khẩu các sản phẩm thép đã tăng 9,1% so với cùng tháng năm trước, đạt 4,44 triệu tấn. Nhưng con số này ít hơn 940.000 tấn hay 17,5% so với tháng 8. Một thành viên Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết, hạn chế xuất khẩu thép vẫn là xu hướng của Trung Quốc và nước này sẽ có biện pháp để ngăn cản sản xuất quá nhiều. Trung Quốc đã đưa ra 6 biện pháp để giảm xuất khẩu thép và giảm tiền bồi hoàn xuất khẩu đối với nhiều sản phẩm thép xuống mức 0 trong khi thuế một số sản phẩm thép vẫn ở mức 15%. Những biện pháp hạn chế này đã làm giảm xuất khẩu và đã bắt đầu có hiệu quả. Cùng thời điểm này, mẫu thuẫn thương mại liên tục và cuộc điều tra chống trợ cấp của Mỹ và Châu Âu cũng tác động xấu đến xuất khẩu của các nhà máy thép Trung Quốc. Giá sản phẩm thép trong thị trường nội địa tăng từ tháng 7-8 trong khi giá trên thị trường quốc tế không thay đổi. Mức chênh lệch giá thép giữa thị trường nội địa và thị trường quốc tế được thu hẹp cũng làm giảm lợi nhuận của các sản lượng thép Trung Quốc. Tuy nhiên áp lực từ bảo vệ môi trường và nguồn năng lượng cũng ảnh hưởng lớn đến khối lượng thép xuất khẩu của Trung Quốc. Số liệu thống kê cho thấy, xuất khẩu thép của Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm nay đạt 49,52 triệu tấn, tăng 73,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Tống xuất khẩu các sản phẩm thép trong năm 2007 dự đoán đạt 65- 68 triệu tấn. Khả năng sản xuất sắt và thép của Trung Quốc ước tính đạt 480 triệu tấn trong năm nay với mức tăng trưởng xuất khẩu 13-15%. Xuất khẩu các sản phẩm thép dự đoán còn tiếp tục tăng trong 2-3 năm tới. Công suất sản xuất thép dự đoán đạt 500 triệu tấn vào năm 2010 và tăng hơn nữa đạt 700 triệu tấn năm 2020.