ND-  Theo Trung tâm Festival Huế cho biết, hiện đã có 40 chương trình nghệ thuật của 21 quốc gia đăng ký tham dự Festival Huế 2008.