Công ty trách nhiệm hữu hạn y tế Hoa Lâm - Shangri-La sẽ xây khu y tế kỹ thuật cao quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô lớn nhất Việt Nam, với vốn đầu tư trên 400 triệu USD.