Theo Báo cáo giám sát toàn cầu về Giáo dục mầm non của UNESCO năm 2007, tỷ lệ trẻ em nhập học bậc Giáo dục mầm non của Việt Nam xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á.