ND – Trong tháng 10, tháng kỷ niệm Ngày quốc tế Người cao tuổi, người bệnh nghèo cao tuổi sẽ được nhận 480 nghìn ly sữa miễn phí trị giá 2,4 tỷ đồng.