Theo đề án vừa được Bộ Xây dựng trình Chính phủ, khoảng 49.000 tỷ đồng sẽ được đầu tư để xây 184.000 căn hộ giá rẻ trong giai đoạn 2009-2015 để đáp ứng các nhu cầu thuê, mua cho những người có thu nhập ổn định.