Trong 3 tháng đầu năm, lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 5,4 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ đã thay thế Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư số một vào Việt Nam trong thời điểm này.