Hanoinet - Những chiếc laptop được xem là lý tưởng đối với giới doanh nhân sau đây đều có khả năng kết nối và bảo mật mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu làm việc ở mọi nơi mọi lúc, đồng thời, trong máy luôn lưu trữ những dữ liệu tối quan trọng.