Mặc dù có nhiều cách để các chuyên gia định nghĩa về điện toán đám mây, nhưng cách đơn giản nhất để bạn hình dung điện toán đám mây là...