Ủy ban Chứng khoán vừa đưa ra 5 nguyên nhân chính giải thích cho quyết định giảm biên độ giao dịch...