Tròn 5 năm đã qua, kể từ khi Tổng thống George Bush chính thức đặt bút quyết định bắt đầu cuộc chiến tại Iraq (ngày 19/3/2003). Chỉ hơn một tháng sau (ngày 1/5/2003), cũng chính ông Bush tuyên bố về thắng lợi của chiến dịch quân sự lật đổ chính quyền của Saddam Hussein.