Ngày 15/1, Chủ tịch của Geely Automobile cho rằng cần cải tiến công nghệ, tăng khả năng tài chính và không mắc bất cứ sai sót nào thì xe Trung Quốc mới có thể sang Mỹ vào 2013.