Hanoi Liquor J.S.C là một Công ty có thương hiệu hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất Cồn, Rượu. Hiện nay Công ty mở rộng sản xuất kinh doanh và có nhu cầu cần tuyển 5 vị trí.