Nhiều loại vũ khí vác vai nhỏ gọn có thể giúp người lính bộ binh tiêu diệt một chiếc xe tăng hiện đại với nhiều hệ thống phòng vệ.