Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết năm 2009, EVN tập trung đầu tư gần 50.000 tỷ đồng cho các dự án điện, trong đó đầu tư thuần là hơn 42.450 tỷ đồng, góp vốn vào các công ty cổ phần đầu tư phát triển nguồn điện gần 1.040 tỷ đồng.