'Đi một ngày đàng, học một sàng khôn', việc du lịch không chỉ mang lại nhiều niềm vui mà còn dạy bạn nhiều bài học quý giá.

Nguyên Chi
Theo Huffington Post