Công ty ViNetworks đang triển khai xây dựng Trung tâm Dữ liệu Internet tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội, với tổng vốn đầu tư 50 triệu USD.