Cả 2 model đều trang bị màn hình cảm ứng và đều giữ một danh hiệu "đầu tiên" đối với 2 gã khổng lồ Nokia và Google.