Bạn chỉ cần nhổ những sợi lông mày không trật tự, còn lại hãy để chúng tự nhiên. Nếu chân mày quá mỏng, trông bạn sẽ rất sắc sảo và già.