Ham muốn quyền lực, chạy theo danh vọng là căn bệnh khó chữa của đàn ông nói chung.