Không tính toán chuyện nhỏ nhặt. Nếu như cứ suốt ngày than phiền, càu nhàu bên tai thì sao có thể vui vẻ, hạnh phúc được?