24H.COM.VN - Marketing: Tên Marketing là tham vọng của cả nhóm, muốn trở thành người thắng cuộc và ước mong được coi là những “chuyên gia” marketing.