Một phần số tiền này được dành hỗ trợ Chính phủ tiến hành cải cách chính sách trong các lĩnh vực phát triển doanh nghiệp, hòa nhập xã hội, quản lý tài nguyên thiên nhiên…

Ngày 20/10, tại Hà Nội, đại diện Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) ký kết cho Việt Nam vay 600 triệu USD trong chương trình khắc phục tác động tiêu cực do khủng hoảng kinh tế toàn cầu mang lại. Trong đó, khoản vay 500 triệu USD thực hiện trong 5 năm từ Quỹ Hỗ trợ chống khủng hoảng theo chu kỳ của ADB cung cấp hỗ trợ ngân sách cho Việt Nam tài trợ các chương trình chi tiêu công quan trọng trong năm 2009 và 2010. Khoản vay thứ hai 100 triệu USD Mỹ có thời hạn 24 năm, từ nguồn vốn vay ưu đãi của Quỹ Phát triển châu Á của ADB, nhằm hỗ trợ Chính phủ tiến hành cải cách chính sách trong các lĩnh vực phát triển doanh nghiệp, hòa nhập xã hội, quản lý tài nguyên thiên nhiên và quản lý nhà nước nhằm thực hiện thành công Kế hoạch Phát triển Kinh tế-xã hội 2006-2010. Đây là khoản vay song song với Chương trình tín dụng Hỗ trợ giảm nghèo 8 do Ngân hàng Thế giới điều phối và là khoản vay thứ 6 của ADB dành cho Việt Nam trong khuôn khổ của chương trình PRSC. Cùng với sự hỗ trợ thông qua nhiều dự án, 2 khoản vay trị giá 600 triệu USD của Ngân hàng phát triển châu Á lần này sẽ hỗ trợ kịp thời cho các nỗ lực của Chính phủ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trong giai đoạn hiện nay./.