Bộ Công thương cho biết, Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2009 đợt II vừa được phê duyệt với tổng kinh phí hỗ trợ gần 66 tỷ đồng, tập trung vào 19 ngành hàng thuộc nhóm nông lâm thủy sản và công nghiệp chế biến, trong đó ưu tiên cho các hoạt động trong nước và nước ngoài nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa.