Ngày 25/3, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam đã nhận giấy phép đầu tư nhà máy sản xuất hàng điện tử Samsung có công suất 60 triệu sản phẩm/năm.