Kẻ trộm lấy đi chiếc nhẫn kim cương 6,6 carat, trị giá 640.000 USD, đắt nhất cửa hàng 3D-Gold ở khu Tiêm Sa Chủy, Hong Kong (Trung Quốc) hôm 10/3.

Đông Phong