Cục Quản lý Dược vừa thông báo đình chỉ lưu hành 5 loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về hàm lượng và 2 loại thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về độ hòa tan.