Bão số 7 vừa đổ bộ vào các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Hà Tĩnh trưa nay khiến hàng trăm cây lớn bật gốc, 7 tàu bị chìm và 5 người mất tích.