Hiện nay, hạt tiêu Việt Nam dã có mặt trên hơn 80 quốc gia và lãnh thổ. Năm 2012, nước ta đã xuất khẩu 119 nghìn tấn hạt tiêu, thu về 808 triệu USD.

Theo số liệu thống kê, tháng 7/2013, khối lượng hạt tiêu xuất khẩu ước đạt 12 nghìn tấn, kim ngạch đạt 81 triệu USD đưa khối lượng hạt tiêu xuất khẩu 7 tháng lên 94 nghìn tấn, với giá trị kim ngạch xuất khẩu 618 triệu USD, tăng 22,8% về lượng và tăng 17,7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoa Kỳ và Đức là hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với khoảng 33,2% thị phần - có mức tăng trưởng mạnh về khối ượng và giá trị. Cụ thể, Hoa Kỳ tăng 99,5% về lượng và 90,4% về giá trị. Còn Đức là 7,6% về lượng và 3,9% về giá trị.

Hiệp hội Tiêu Việt Nam (VPA) dự báo năm nay, cả nước sẽ thu hoạch 90-95 nghìn tấn hạt tiêu từ 60.000ha canh tác và 10-15 nghìn tấn tiêu nhập khẩu từ các nước khác để tái xuất, làm tăng tổng lượng tiêu xuất khẩu lên 105-110 nghìn tấn tiêu năm nay./.

Theo TTNN