BID đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do thời gian niêm yết trên 6 tháng trong khi HVX, KDH và PAN đủ điều kiện do đã ra khỏi diện cảnh báo.

Ngày 3/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM có thông báo số 931/TB-SGDHCM công bố danh sách 69 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 4/2014.

Các chứng khoán này thuộc diện kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, cảnh báo, thời gian niêm yết dưới 6 tháng, lợi nhuận sau thuế 6 tháng/2014 hoặc của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo soát xét bán niên âm.

Trong đó, 4 mã chứng khoán chưa đủ thời gian niêm yết 6 tháng là CLL của Cảng Cát Lái, GTN của Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất, MWG của Thế Giới Di Động, SKG của Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang.

Chứng chỉ quỹ E1VFVN30 của quỹ ETF VFMVN30 dù không thuộc danh sách nhưng HSX cũng thông báo không đủ điều kiện do mới niêm yết hôm nay, 6/10/2014.

Trong khi đó, 4 mã chứng khoán được phép giao dịch ký quỹ là BID của BIDV do đáp ứng thời giao niêm yết trên 6 tháng, HVX, KDH và PAN do đã ra khỏi diện cảnh báo.

Danh sách 69 cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ xem tại đây .