Hanoinet - Tính trung bình, mức hóa chất formaldehyde cao hơn chuẩn là 64,3%. Các chuyên gia khuyến cáo những người mua nhà chờ đợi cho tới khi căn hộ của họ được kiểm tra môi trường trước khi chuyển tới sinh sống.