• Nam Hà: Vẫn bán sữa có melamine. • Lượng sữa bột nguyên liệu nhập chính ngạch qua cửa khẩu Hữu Nghị rất thấp.