Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Bộ Y tế vừa công bố tiếp danh sách 71 sản phẩm sữa và thực phẩm chứa sữa được xác nhận không nhiễm melamine.