Một cuộc khảo sát được thực hiện trên 963 người sử dụng smartphone cho kết quả về giới tính người sử dụng: phái mạnh luôn mê smartphone hơn và đặc biệt là ở các smartphone Android.

Thành phần người dùng smartphone được khảo sát bao gồm 318 Android, 244 iPhone, 356 iPod touch và 45 người dùng WebOS tại các nước nói tiếng Anh. Theo dữ liệu thu thập từ ngày 05/2 đến 16/2, nam giới chiếm đến 73% trong số người dùng điện thoại Android, một con số cao lạ lùng. Ngay cả với WebOS, hệ điều hành smartphone được cho là nhằm vào phụ nữ của Palm cũng có đên 58% khách hàng nam giới. Trong khi việc chiến dịch quảng cáo Droid (một trong những thiết bị Android phổ biến nhất) của Verizon đã tập trung rất nhiều vào phái mạnh đã một phần không nhỏ ảnh hưởng đến kết quả khảo sát, điều khó mà giải thích còn lại là tại sao các quảng cáo Palm WebOS của nó lại không đạt được mục tiêu nhắm đến phụ nữ như đã định. Cũng trong cùng cuộc khảo sát là phần về Độ tuổi người sử dụng smartphone. Các dữ liệu cho thấy: 78% người sử dụng iPod touch là dưới tuổi 25 so với 25% cho iPhone và 24% cho WebOS và Android. Và đáng chú ý hơn thế nữa đó là có đến 65% người dùng iPod touch mới chỉ 17 tuổi hoặc nhỏ hơn. Một số thông số đáng chú ý: * 73% người sử dụng Android là nam giới. * 24% người sử dụng Android có tuổi dưới 25. * Người sử dụng Android tốn khoảng 80 phút/ngày để sử dụng các ứng dụng. * 84% người sử dụng Android sẽ giới thiệu thiết bị Android của mình cho người quan tâm. * Người sử dụng Android download xấu xỉ 9 ứng dụng mỗi tháng. * Chỉ 21% người sử dụng Android mua ít nhất 1 ứng dụng trả tiền mỗi tháng.