Theo Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO), tính từ năm 1990 đến nay, thế giới mất đi gần 3% diện tích rừng, có nghĩa là mỗi năm mất 13 triệu ha rừng do nạn chặt phá rừng tràn lan. Chi tiết...